تاریخچه گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت آموزشی خود را از اواخر دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰ خورشیدی با مدیریت آقایان دکتر امیرحسن حاجی ترخانی، دکتر حسن انصاری و دکتر سید اشرف الدین گوشه گیر آغاز کرد. در اواخر سال ۱۳۷۲ آقای دکتر حسن انصاری به عنوان مسئول درس اخلاق پزشکی انتخاب شدند و فعالیت گروهی از مدرسین با مسئولیت ایشان ادامه یافت. در سال ۱۳۸۱ با تاسیس موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل با تشکیل گروه های پژوهشی، آقای دکتر حسن انصاری به عنوان مدیر گروه آموزشی پژوهشی اخلاق پزشکی منصوب شدند. به این ترتیب تدریس درس اخلاق پزشکی در دانشکده پزشکی و سایر دانشگاه ها (قم، سمنان، زنجان و دانشکده طب سنتی) با مسئولیت آقای دکتر انصاری با حضور اساتید پیشکسوت و فرزانه از جمله مرحوم دکتر محمدمهدی اصفهانی، مرحوم دکتر منصور اشرفی، دکتر امیرحسن حاجی ترخانی، دکتر حسن انصاری، دکتر اشرف الدین گوشه گیر، دکتر رسول فراست کیش، دکتر علی اکبر جعفریان، دکتر مرتضی اشرفی، دکتر مجیدرضا خلج زاده و برخی از اساتید که به صورت دوره ای حضور داشتند، ادامه یافت.

از تیرماه سال ۱۳۹۴ آقای دکتر بهنام ثبوتی (فوق تخصص عفونی اطفال) به عنوان مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشکده پزشکی، دبیر شورای اخلاق پزشکی دانشگاه و سپس دبیر اجرایی بسته تحول و اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران منصوب شدند و گروه با تعداد ۱۳ عضو هیئت علمی (به صورت پیوسته و وابستگی دوگانه) فعالیت خود را ادامه داد.

در سال ۱۳۹۶ مسئولیت گروه به خانم دکتر مینا فروزنده (MD-PhD اخلاق پزشکی) واگذار گردید. اعضای گروه (۱۵ نفر) به صورت هیئت علمی پیوسته و هیئت علمی با وابستگی دوگانه در زمینه های آموزشی، پژوهشی و بالینی مشغول به خدمت می باشند.

 

از اردیبهشت ماه سال 1402 مسئولیت گروه به خانم دکتر منیژه متولیان (PhD فارماکولوژی و استاد پیشکسوت اخلاق پزشکی) محول گردید. اساتید گروه (12 نفر) به صورت هیئت علمی پیوسته و هیئت علمی با وابستگی دوگانه در زمینه های آموزشی، پژوهشی و بالینی فعال می باشند.

 

 

Template settings