*** کلاس های گروه اخلاق پزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

 

 

کارآموزی اخلاق پزشکی: دانشجویان رشته پزشکی- دانشکده پزشکی (4 گروه)

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع PhD- دانشکده پزشکی

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع ارشد- دانشکده پزشکی

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع PhD- رشته های ارتوز و پروتز، گفتاردرمانی- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس اخلاق حرفه ای: دانشجویان مقطع PhD- رشته بینایی سنجی- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس اخلاق در پژوهش: دانشجویان مقطع ارشد- رشته های کاردرمانی، گفتاردرمانی- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس اخلاق حرفه ای: دانشجویان مقطع کارشناسی- رشته فیزیوتراپی- دانشکده علوم توانبخشی

 

کلاس سلامت معنوی و اخلاق در بهداشت عمومی: دانشجویان مقطع MPH- رشته بهداشت حرفه ای- دانشکده بهداشت

 

کلاس اخلاق پزشکی، تعهد حرفه ای و قانون/ آشنایی با مهارت های ارتباطی بالینی: دانشجویان رشته دندانپزشکی- پردیس بین الملل

 

کلاس استدلال اخلاق بالینی: دانشجویان کارآموز و کارورز رشته پزشکی- پانزدهمین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

کلاس تصمیم سازی اخلاقی در بالین: کارورزان و دستیاران تخصصی رشته اطفال- مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر

 

کلاس چالش های اخلاقی در کارآزمایی بالینی: دستیاران جدیدالورود فوق تخصصی رشته جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی- مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه

 

کلاس اخلاق در پژوهش: کارورزان و دستیاران تخصصی رشته اطفال- مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر

 

کلاس تصمیم سازی اخلاقی در بالین: کارآموزان رشته اطفال- مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر

 

 

 

Template settings