پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 

کارگاه اخلاق در پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی مورخ 98.9.19

کارگاه اخلاق در پژوهش جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 98/9/19 از ساعت 10 الی 12  در کتابخانه مرکزی دانشگاه- طبقه 4 برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 

CPC اخلاق پزشکی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر مورخ 98.9.20

برگزاری CPC اخلاق پزشکی روز چهارشنبه مورخ 98/9/20 در مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ع) ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 

کارگاه اخلاق حرفه ای دانشکده پرستاری و مامایی مورخ 98.9.13

کارگاه اخلاق حرفه ای جهت توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 ساعت 9 الی 12 در دانشکده پرستاری و مامایی- سالن شورای1  برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸
 

کارگاه اخلاق در پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پزشکی مورخ 98.9.12

کارگاه اخلاق در پژوهش جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)روز سه شنبه مورخ 98/9/12 از ساعت 10 الی 12 در کتابخانه مرکزی دانشگاه- طبقه 4 برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
 

کارگاه اخلاق در پژوهش مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان مورخ 98.9.7

کارگاه اخلاق در پژوهش جهت اعضای هیئت علمی و دستیاران مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان روز پنجشنبه مورخ 98/9/7  از ساعت 8 الی 10 در سالن کنفرانس مرکز برگزار شد. ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸
 

انتصاب خانم دکتر مینا فروزنده به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در کلیه امور اخلاق بالینی 98/6/25

جناب آقای دکتر کوهپایه زاده ریاست محترم دانشگاه طی حکمی سرکار خانم دکتر مینا فروزنده را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در کلیه امور اخلاق بالینی منصوب نمودند. ..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸
 

انتصاب خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی به عنوان معاون پژوهشی گروه اخلاق علوم پزشکی 98/7/16

سرکار خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی به عنوان معاون پژوهشی این گروه منصوب شدند. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸
 

انتصاب خانم دکتر فاطمه بهمنی به عنوان معاون آموزشی گروه اخلاق علوم پزشکی 98/7/10

سرکار خانم دکتر فاطمه بهمنی عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی به عنوان معاون آموزشی این گروه منصوب شدند. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸
 

انتصاب آقای دکتر اکبر شهریوری به عنوان مشاور اخلاق حرفه ای ریاست دانشگاه 98/1/5

جناب آقای دکتر کوهپایه زاده ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران طی حکمی آقای دکتر اکبر شهریوری را به عنوان مشاور خود در زمینه اخلاق حرفه ای دانشگاه منصوب نمود. ..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸
 

انتصاب خانم دکتر فاطمه بهمنی به عنوان عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت 97/7/15

سرکار خانم دکتر فاطمه بهمنی عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه طی حکمی به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند. ..

ادامه...

  • برگه پنجم
  • برگه پنجم
  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم